Een dijk, veengrond en middenin de natuur. Niet de ideale omstandigheden om een fietspad van maar liefst zeven kilometer aan te leggen. Om deze complexe klus te klaren slaan aannemersbedrijf A. Faber B.V. uit Bolsward en Faber Celbeton uit Creil de handen inéén. Samen vonden ze de oplossing, eentje met veel potentie.

Uniek project in de Weerribben
Het fietspad van Wolvega is een prachtige fietsroute langs de Linde. Hier fiets je over de waterkerende dijk van Wetterskip Fryslân met uitzicht op Nationaal Park de Weerribben. Het fietspad moest echter hoognodig vernieuwd en verbreed worden. Aannemersbedrijf A. Faber B.V. uit Bolsward voert de werkzaamheden als hoofdaannemer uit. Een project met als grootste uitdagingen de kwetsbare omgeving en veenondergrond. Hoe ga je hier te werk zonder de dijk te beschadigen en hoe leg je hier een duurzaam fietspad aan? Het antwoord vond A. Faber B.V. bij Faber Celbeton, de innovatiefste betonpomp onderneming in Nederland. Op de naam na, is er geen relatie tussen de bedrijven. ,,Als grondaannemer zijn wij verantwoordelijk voor het opbreken van het oude fietspad en taluds aanmaken voor de nieuwe dijk,” vertelt Appie Faber. ,,Voor het aanleggen van het nieuwe fietspad hebben wij de samenwerking gezocht met Faber Celbeton. Zij zijn het enige bedrijf in Nederland dat een dergelijk uniek project aankan. Samen zijn we ervoor gegaan en hebben de oplossing gevonden.”

Licht en toch sterk
Het gebied is niet geschikt voor zware machines. Om de afstand van het fietspad te overbruggen, was het zaak met zo min mogelijk
afzetpunten te werken om van daaruit het schuimbeton aan te voeren. ,,Schuimbeton is voor dit fietspad de enige mogelijkheid,” vertelt Henk de Boer van Faber Celbeton. ,,Deze vorm van beton ontwikkelen wij sinds vijf jaar, we hebben een eigen laboratorium en een speciale betonpomp en menginstallatie. De grootste uitdaging bij schuimbeton is hoe je het je zo licht mogelijk maakt maar wel sterk en stabiel houdt. Bij dit project vormde de lengte van zeven kilometer de grootste uitdaging.” Schuimbeton zet het bedrijf niet alleen in bij vergelijkbare projecten in kwetsbaar of moeilijk begaanbaar gebied, ook sportvelden in woonwijken voorzien zij van een onderlaag van schuimbeton. Ook voor de opvulling van kruipruimten en oude rioleringen is het een ideaal product.

Bekijks
Het fietspad van Wolvega is dusdanig uniek dat het veel bekijks trekt. Niet alleen van omwonenden en gebruikers, maar vooral ook van bouwbedrijven. ,,De oplossing die we samen bedacht hebben om langere afstanden in dergelijk terrein te overbruggen, biedt veel potentie. Niet alleen voor fietspaden, maar zeker ook voor autowegen. Het is een uitermate duurzaam materiaal dat tientallen jaren blijft liggen zonder dat de dijk hiervoor verzakt of barsten gaat vertonen.”

Stormseizoen
De werkzaamheden liggen nu stil vanwege het stormseizoen dat loopt van oktober tot maart. In deze maanden mag er niet aan de dijk gewerkt worden. Vanaf maart worden de werkzaamheden hervat en de laatste 2,5 kilometer van het nieuwe fietspad aangelegd.